dàn đề đẹp hôm nay là gì

Top 15+ Dàn Đề Đẹp Hôm Nay Là Gì?

Đối với các cao thủ lô đề, dàn đề đẹp không còn là một thuật ngữ quá xa lạ. Thế nhưng không phải ai cũng có thể nắm đủ các dàn đề đẹp.

Vậy những dàn đề đẹp hôm nay là gì? Hãy theo dõi bài viết của sunriseskiparkaz.com dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết về dàn đề đẹp hôm nay.

1. Dàn đề đặc biệt đẹp theo đầu

dàn đề đẹp hôm nay là gì
Dàn đề đẹp đặc biệt theo đầu

Nhắc đến dàn đề đẹp hôm nay là gì mà bỏ qua dàn đề đặc biệt đẹp theo đầu là một thiếu sót lớn. Vậy dàn đề đặc biệt đẹp theo đầu bao gồm những số nào?

 • Đầu 0: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
 • Đầu 1: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
 • Đầu 2: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
 • Đầu 3: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
 • Đầu 4: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
 • Đầu 5: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
 • Đầu 6: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
 • Đầu 7: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
 • Đầu 8: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
 • Đầu 9: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

2. Dàn đề đẹp theo đuôi hàng ngày

 • Đuôi 0: 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
 • Đuôi 1: 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91
 • Đuôi 2: 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92
 • Đuôi 3: 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93
 • Đuôi 4: 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94
 • Đuôi 5: 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95
 • Đuôi 6: 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96
 • Đuôi 7: 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97
 • Đuôi 8: 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98
 • Đuôi 9: 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99

3. Dàn đề đẹp theo chạm

Một trong những dàn đề trả lời cho câu hỏi dàn đề đẹp hôm nay là gì không thể không nhắc đến dàn đề theo chạm. Cụ thể:

 • Chạm 0: 01, 10, 02, 20, 03, 30, 04, 40, 05, 50, 06, 60, 07, 70, 08, 80, 09, 90, 00
 • Chạm 1: 01, 10, 12, 21, 13, 31, 14, 41, 15, 51, 16, 61, 17, 71, 18, 81, 19, 91, 11
 • Chạm 2: 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 92 – 82 – 72 – 62 – 52 – 42 – 32 – 12 – 02
 • Chạm 3: 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 93 – 83 – 73 – 63 – 53 – 43 – 23 -13 – 03
 • Chạm 4: 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 94 – 84 – 74 – 64 – 54 – 34 – 24 -14 – 04
 • Chạm 5: 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 95 – 85 – 75 – 65 – 45 – 35 – 25 -15 – 05
 • Chạm 6: 60 – 61- 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 96 – 86 – 76 – 56 – 46 – 36 – 26 -16 – 06
 • Chạm 7: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 97, 87, 67, 57, 47, 37, 27,17, 07
 • Chạm 8: 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 78 – 68 – 58 – 48 – 38 – 28 -18 – 08
 • Chạm 9: 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 89 – 79 – 69- 59 – 49 – 39 – 29 -19 – 09.

Xem thêm:

Cách Dò Số Đề Có Tỷ Lệ Trúng Thưởng Cao Nhất

Số Đề Là Gì? Cách Đánh Số Đề Và Các Lưu Ý

4. Dàn đề đẹp hôm nay theo tổng cặp số dưới 10

Một dàn đề đẹp khác nằm trong Top dàn đề đẹp hôm nay là gì là tập hợp các cặp số có tổng 2 chữ số nhỏ hơn 10: 

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 63, 70, 71, 72, 80, 81, 90

5. Dàn đề đẹp hôm nay theo tổng cặp số trên 10

Tổng cặp số trên 10 là tập hợp các cặp số sau: 29, 38, 39, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

6. Dàn đề đánh hàng ngày theo tổng cặp số bằng 10

Đó là tập hợp các cặp số có tổng bằng 10, gồm: 19, 28, 37, 46, 55, 64,73, 82, 91

7. Dàn đề nuôi trong tuần theo bộ số

 • Bộ 00: 00, 55, 05, 50
 • Bộ 01: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65
 • Bộ 02: 02, 20, 07, 70, 25, 52, 57, 75
 • Bộ 03: 03, 30, 08, 80, 35, 53, 58, 85
 • Bộ 04: 04, 40, 09, 90, 45, 54, 59, 95
 • Bộ 11: 11, 66, 16, 61
 • Bộ 12: 12, 21, 17, 71, 26, 62, 67, 76
 • Bộ 13: 13, 31, 18, 81, 36, 63, 68, 86
 • Bộ 14: 14, 41, 19, 91, 46, 64, 69, 96
 • Bộ 22: 22, 77, 27, 72
 • Bộ 23: 23, 32, 28, 82, 73, 37, 78, 87
 • Bộ 24: 24, 42, 29, 92, 74, 47, 79, 97
 • Bộ 33: 33, 88, 38, 83
 • Bộ 34: 34, 43, 39, 93, 84, 48, 89, 98
 • Bộ 44: 44, 99, 49, 94

8. Dàn đề 36 số

dàn đề đẹp hôm nay là gì
Dàn đề 36 số
 • Dàn đề 36 số từ 0-5

Một trong những đáp án cho nhắc mắc dàn đề đẹp hôm nay là gì? bao gồm dàn đề 35 số từ 0-5: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55

 • Dàn đề 36 số từ 1-6

Gồm: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66

 • Dàn đề 36 số từ 2-7

Gồm: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77

 • Dàn đề 36 số từ 3-8

Gồm: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 88

 • Dàn đề 36 số từ 4-9

Gồm: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99

9. Dàn đề đẹp nuôi trong ngày 25 số

Tổng chẵn

Dàn đề đẹp này được chia ra thành 2 loại: chẵn chẵn, lẻ lẻ

 • Chẵn chẵn: 00, 22, 44, 66, 88, 02, 20, 04, 40, 06, 60, 08, 80, 24, 42, 26, 62, 28, 82, 46, 64, 48, 84, 68, 86
 • Lẻ lẻ: 11, 33, 55, 77, 99, 13, 31, 15, 51, 17, 71, 19, 91, 35, 53, 37, 73, 39, 93, 57, 75, 59, 95, 79, 97

Tổng lẻ

Dàn lô đẹp này cũng được chia ra thành 2 loại: chẵn lẻ, lẻ chẵn

 • Chẵn lẻ: 01, 03, 05, 07, 09, 21, 23, 25, 27, 29, 41, 43, 45, 47, 49, 61, 63, 65, 67, 69, 81, 83, 85, 87, 89
 • Lẻ chẵn: 10, 12, 14, 16, 18, 30, 32, 34, 36, 38, 50, 52, 54, 56, 58, 70, 72, 74, 76, 78, 90, 92, 94, 96, 98

10. Dàn đề nhỏ nhỏ

Gồm: 00, 11, 22, 33, 44, 01, 10, 02, 20, 03, 30, 04, 40, 12, 21, 13, 31, 14, 41, 23, 32, 24, 42, 34, 43

11. Dàn đề to to

Gồm : 55, 66, 77, 88, 99, 56, 65, 57, 75, 58, 85, 59, 95, 67, 76, 68, 86, 69, 96, 78, 87, 79, 97, 89, 98

12. Dàn đề nhỏ to

Gồm: 05, 06, 07, 08, 09, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49

13. Dàn đề to nhỏ 

Gồm: 90, 91, 92, 93, 94, 80, 81, 82, 83, 84, 70, 71, 72, 73, 74, 60, 61, 62, 63, 64, 50, 51, 52, 53, 54

14. Dàn đề đẹp 18 số

 • Dàn đề 18 số hiệu 1

Gồm: 01, 10, 12, 21, 23, 32, 34, 43, 45, 54, 56, 65, 67, 76, 78, 87, 89 , 98

 • Dàn đề 18 số hiệu 2 

Gồm: 02, 20, 24, 42, 46, 64, 68, 86, 80, 08, 13, 31, 35, 53, 57, 75, 79 , 97

 • Dàn đề 18 số hiệu 3

Gồm: 03, 30, 36, 63, 69, 96, 92, 29, 25, 52, 58, 85, 81, 18, 41, 14, 74 , 47

 • Dàn đề 18 hiệu 4

Gồm: 04, 40, 48, 84, 82, 28, 26, 62, 60, 06, 15, 51, 59, 95, 93, 39, 37, 73

15. Dàn đề 10 số

dàn đề đẹp hôm nay là gì
Dàn đề 10 số
 • Dàn đề 10 số hiệu 0

Gồm: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99

 • Dàn đề 10 số hiệu 5 

Gồm: 05, 50, 16, 61, 27, 72, 38, 83, 49, 94

16. Dàn đề 33 số

 • Dàn đề 33 số chia 3 dư 1

Gồm: 01, 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 94, 97

 • Dàn đề chia 3 dư 2

Gồm: 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98.

17. Dàn đề 34 số chia 3

Gồm: 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99

Trên đây là những thông tin liên quan đến những dàn đề đẹp. Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho bạn câu trả lời chuẩn xác nhất cho thắc mắc dàn đề đẹp hôm nay là gì? Chúc bạn may mắn khi bỏ túi cho mình những dàn đề đẹp của sunriseskiparkaz.com

No comments have been made. Use this form to start the conversation :)

Leave a Reply